Thắng đĩa – Thắng gôm
50,000

Phụ tùng xe đạp

Tay thắng, tay phanh nhôm

80,000
100,000
Hết hàng

Phụ tùng xe đạp

Thắng càng TEKTRO R365

270,000
Hết hàng

Phụ tùng xe đạp

Tay thắng đề Shimano ÈF51-7

380,000
Hết hàng
2,260,000